Metadata and Analytics

Actions
Loading...
Biểu phí và hạn mức
  • bidv wsad
  • bidv wsad

Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng mọi lúc, mọi nơi thật dễ dàng với BIDV SmartBanking. Chi tiết xem tại https://goo.gl/ttVfgs. Hotline 19009247.

Biểu phí và hạn mức

Actions
Loading...

Biểu phí và hạn mức

By bidv wsad, last updated Apr 25, 2017

 

1. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử

2. Hạn mức sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử