Metadata and Analytics

Actions
Loading...
Biểu phí và hạn mức
  • bidv wsad
  • bidv wsad

GỬI TIỀN ONLINE - LÃI CAO QUÀ CHẤT: Ưu đãi đến 0,3% lãi suất và cơ hội nhận 6 chuyến du lịch BALI cùng hàng trăm giải thưởng giá trị khác khi gửi tiền online trên BIDV Online/SmartBanking từ nay đến 19/3/2018. Chi tiết https://goo.gl/UHpY6r. Hotline 19009247.

Biểu phí và hạn mức

Actions
Loading...

Biểu phí và hạn mức

By bidv wsad, last updated Apr 25, 2017

 

1. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử

2. Hạn mức sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử