Metadata and Analytics

Actions
Loading...
Biểu phí và hạn mức
  • bidv wsad
  • bidv wsad

Cộng lãi suất đến 0,2%/năm khi gửi tiền có kỳ hạn online, miễn phí duy trì BIDV Online/SmartBanking và rất nhiều ưu đãi khác tại https://bit.ly/2z4JUez. Hotline 19009247

Biểu phí và hạn mức

Actions
Loading...

Biểu phí và hạn mức

By bidv wsad, last updated Apr 25, 2017

 

1. Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử

2. Hạn mức sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử