Metadata and Analytics

Actions
Loading...
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
  • bidv wsad
  • bidv wsad

Cộng lãi suất đến 0,2%/năm khi gửi tiền có kỳ hạn online, miễn phí duy trì BIDV Online/SmartBanking và rất nhiều ưu đãi khác tại https://bit.ly/2z4JUez. Hotline 19009247

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Actions
Loading...

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

By bidv wsad, last updated Aug 31, 2017

 

Bản Điều khoản và Điều kiện chung về tài khoản và dịch vụ tại BIDV

(Đính kèm Đề nghị kiêm Hợp đồng Đăng ký thông tin khách hàng và dịch vụ tài khoản và các Đề nghị đăng ký dịch vụ ngân hàng  - Có hiệu lực từ ngày 21  tháng 3 năm 2016)

 

- Chi tiết hướng dẫn về cách thức tra soát, khiếu nại qua tổng đài CSKH tại đây; Quý khách hàng có thể tải biểu mẫu tra soát tại file đính kèm.

Giấy đề nghị tra soát khiếu nại