Metadata and Analytics

Actions
Loading...
Hướng dẫn sử dụng
  • bidv wsad
  • bidv wsad

Cơ hội trúng Samsung Galaxy Note 8 mỗi tuần và hàng trăm giải thưởng giá trị khác khi giao dịch từ 200,000đ trở lên trên BIDV Online/BIDV SmartBanking từ nay đến 7/1/2018. Chi tiết https://goo.gl/PuHXtQ. Hotline 19009247.

Hướng dẫn sử dụng

Actions
Loading...

Hướng dẫn sử dụng

By bidv wsad, last updated May 21, 2014

Video HD chuyển tiền trong nước

Video HD chuyển tiền nhanh 24/7

Hướng dẫn chuyển tiền 24/7 

Danh sách các ngân hàng tham gia dịch vụ chuyển tiền 24/7 qua BIDV

Video HD thanh toán tiền Điện từng lần

Video HD thanh toán tiền Vé máy bay

Video HD nạp tiền điện thoại

Video HD rút tiền gửi Online

Hướng dẫn sử dụng BIDV Online qua mobile

Hướng dẫn tính năng mua bán ngoại tệ trên BIDV Online

BIDV Smart Banking

Video HD Tải ứng dụng và Đăng ký dịch vụ

Video HD Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng BIDV Smart Banking

Video HD sử dụng BIDV SmartBanking

Video HD chuyển tiền nội bộ BIDV

Video HD chuyển tiền trong nước

Video HD chuyển tiền nhanh 24/7

Hướng dẫn tính năng gửi tiền Online

Video HD gửi tiền Online

Video HD sử dụng VNTOPUP

Video HD mua vé máy bay

Video HD thanh toán tiền điện

Hướng dẫn các tính năng mới

BIDV Business Online

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu

Hướng dẫn tính năng thanh toán

Hướng dẫn tính năng tiền gửi

Hướng dẫn tính năng vấn tinHướng dẫn thanh toán bảng kê

Hướng dẫn sử dụng trên Iphone, Ipad

BSMS

Hướng dẫn sử dụng BSMS

Bankplus

Hướng dẫn sử dụng Bankplus trên client

Hướng dẫn tính năng thanh toán

BUNO

Hướng dẫn sử dụng BUNO

Đăng ký trực tuyến dịch vụ BIDV Online/ BIDV SmartBanking/ BSMS/ Vay trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến