Metadata and Analytics

Actions
Loading...
Cập nhật tính năng và hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến qua Internet Banking
  • Bui Manh Thang
  • Bui Manh Thang

GỬI TIỀN ONLINE - LÃI CAO QUÀ CHẤT: Ưu đãi đến 0,3% lãi suất và cơ hội nhận 6 chuyến du lịch BALI cùng hàng trăm giải thưởng giá trị khác khi gửi tiền online trên BIDV Online/SmartBanking từ nay đến 19/3/2018. Chi tiết https://goo.gl/UHpY6r. Hotline 19009247.

Cập nhật tính năng và hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến qua Internet Banking

Actions
Loading...

Cập nhật tính năng và hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến qua Internet Banking

By Bui Manh Thang, last updated Aug 15, 2016

Sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến qua Internet Banking cho phép Khách hàng đăng nhập và thực hiện bán ngoại tệ, nhận VND vào tài khoản tại BIDV qua chương trình Internet Banking.

  •   Đối tượng khách hàng: Các khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại BIDV.
  •   Thời gian giao dịch: Trong giờ giao dịch: từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc.
  • Tỷ giá giao dịch: Là tỷ giá mua chuyển khoản của ngân hàng (theo tỷ giá niêm yết trên website bidv.com.vn trong khoảng thời gian 8h30-16h30).
  • Đồng tiền giao dịch: Triển khai sản phẩm mua ngoại tệ online của khách hàng đối với tất cả các loại ngoại tệ trên tài khoản thanh toán của KH, được niêm yết mua chuyển khoản (trừ CNY). Hiện tại gồm: USD, EUR, GBP, HKD, CHF, JPY, THB, AUD, CAD, SGD, SEK, LAK, DKK, NOK, RUB, NZD.
  • Hình thức giao dịch: TODAY (Ngày hiệu lực trùng với ngày giao dịch).
  • Thời điểm triển khai sản phẩm: Bắt đầu từ 15/08/2016.


Hướng dẫn tính năng mua bán ngoại tệ trên BIDV Online